Awit Pilipinas

Filipino Songs and Lyrics Library

Spreading the beauty of Filipino music! We have provided English translations so that the world may both enjoy and understand the meaning of today's popular Filipino songs. Mabuhay ang talentong Pilipino!

Kurt Fick – HAHAHAHasula

Kurt Fick – HAHAHAHasula

May’pa sa akong mga damgo,
Aduna pa’y ikaw ug ako
Ohh kon mao man gani,
Maypa’g matog ko’g balik
Pukawa ra ko’g buwag na mo

I like it better in my dreams
There is a me and you
Ohh if that’s the case
I’d rather go back to sleep
Wake me up when you both break up

Continue reading

Hazel Faith – Plastic

Hazel Faith – Plastic

Listen Buy

Siya’y walang itinatago iyong mararamdaman
ang ugali niya ay tunay hindi ka mag-aalangan

He’s not hiding anything, you can feel it
His attitude is something you don’t need to worry about

Gusto ko ay simpleng lalake
simple lamang kung dumiskarte
yung hindi ka iiwan sa buhos ng ulan

I want a simple guy
Simple when he makes his move
The type who won’t leave you under the rain

Malumanay siya kung kasama
may ngiti’t masayang nakatawa
at sa bawat araw ko’y nagbibigay sigla

read more

Hazel Faith – Everything Takes Time

Hazel Faith – Everything Takes Time

Listen Buy

Hey little girl, what’re you up to
Put back that red lipstick
Put away that red dress
You might think it’s alright
But no not tonight
Don’t you know that it’s not time

You gotta wait a little longer
Gotta get a little older
Don’t rush the things that’ll change

Coz everything takes time
As every song needs a rhyme
And I know you want it now
But you’ll get there somehow
Just let it all unfold
Tomorrow can’t be told
Take it slow and you’ll get more in time
Oh oh oh

read more

Hazel Faith – Di Na Kita Mahal

Hazel Faith – Di Na Kita Mahal (feat. Michael Pangilinan)

. .

Hoooohhh. . Hmmmm.
Hoooohhh. . Ooh.
Hmmm.

‘Di na kita mahal
Baka plano to ng Maykapal
At sarado na…

I don’t love you anymore
Maybe this is God’s plan
And it’s already closed…

Ikaw ang nag sabi ito’y “Itigil na hindi na kita mahal”
Kahit anong gawin ko’y (anong gawin ko’y)
Hindi mabalik (‘di mabalik)
Ang dating kasiyahan

You were the one who said “Let’s stop this, I don’t love you anymore”
No matter what I do (whatever I do)
I can’t bring back (can’t bring back)
The happiness we had

read more

Kyla and Kris Lawrence – Monumento

Kyla and Kris Lawrence – Monumento

Ikaw ang sumisindi
sa aking napupunding pangarap
Lalong tumitindi
ang apoy ng pagsisikap

You’re the one that ignites
My burnt out dreams
It gets even stronger
The flame of my perseverance

Ako ang pinipinta
larawang sinisintang hangarin.
‘Di mo iniinda
Ang pahirap sa damdamin

I am the one being painted
An image thats lovingly desired
You’re not complaining
About tortured feelings

Hulog ka ba ng langit
Tila anghel ka na walang kasing bait
Palaisipan kung bakit
Datapwat subalit
Mahiwaga nga ang pag-ibig

read more

Kaye Cal – Nyebe

Kaye Cal – Nyebe

Hindi ko maintindihan
Pag – ibig mo’t kapatawaran
Pag-ibig na di mapantayan
Hinding hindi mo ko iniwan

I don’t understand
Your love and forgiveness
Love that can’t be equaled
You never left me

Sino ba naman ako
Akoý di karapat dapat
Sino ba naman ako?
Upang mahalin ng ganito

Who am I?
I’m not worthy
Who am I?
For you to love me like this

Akoý kulang ngunit pinuno mo ng pagmamahal
Di mo kawalan
Ngunit ang sabi mo
Ako’y iyong yaman
Ako’y binago mo
Ikaw ang buhay ko
Walang katulad mo sa mundo
Panghahawakan ko’ng pag-ibig mo
Sa’yo lamang ako
Saýo lamang ako

read more

Sarah Geronimo – Dulo

Sarah Geronimo – Dulo

Da da da ra dam da da ra dam da da ra dam
Da da da ra dam da da ra dam da da ra dam

Nakatingin sa malayo
Nakatikom ang bibig
Magkatabi nga ba tayo?
Bakit tila walang imik

Staring at the distance
Mouths are shut
Are we really beside each other?
Why are we so quiet?

Continue reading

Sarah Geronimo – Minamahal

Sarah Geronimo – Minamahal

Oooh… haaa.
Ohhh… aaaahh.

Naalala mo pa ba
Nung tayong dalawa’y magkaibigan pa lang
Akalain mo nga namang
Aabot tayo sa araw na ito

Do you still remember
When the two of us were just friends
Would you have thought that
We will get to this day

Continue reading

Sarah Geronimo – Ikot-ikot

Sarah Geronimo – Ikot-ikot

Heto na naman tayo
Parang kelan lang nang huli
Gaano man kalayo
Tayo’y pinagtatagpong muli
Ilang ulit nagkasakitan
Ngunit paulit na gumagaling
Ilang ulit balak na iwan
Ngunit patuloy na bumabalik

Here we are again
It hasn’t been long since
No matter how far
Our paths always seem to meet
Many times we have hurt each other
But we always seem to heal
Many times we have tried to leave
But we continue to return

Continue reading