Filipino Songs and Lyrics Library

awitpilipinas

Kurt Fick – HAHAHAHasula

Kurt Fick – HAHAHAHasula

May’pa sa akong mga damgo,
Aduna pa’y ikaw ug ako
Ohh kon mao man gani,
Maypa’g matog ko’g balik
Pukawa ra ko’g buwag na mo

I like it better in my dreams
There is a me and you
Ohh if that’s the case
I’d rather go back to sleep
Wake me up when you both break up

Continue reading

Kyla and Kris Lawrence – Monumento

Kyla and Kris Lawrence – Monumento

Ikaw ang sumisindi
sa aking napupunding pangarap
Lalong tumitindi
ang apoy ng pagsisikap

You’re the one that ignites
My burnt out dreams
It gets even stronger
The flame of my perseverance

Ako ang pinipinta
larawang sinisintang hangarin.
‘Di mo iniinda
Ang pahirap sa damdamin

I am the one being painted
An image thats lovingly desired
You’re not complaining
About tortured feelings

Hulog ka ba ng langit
Tila anghel ka na walang kasing bait
Palaisipan kung bakit
Datapwat subalit
Mahiwaga nga ang pag-ibig

read more

Kaye Cal – Nyebe

Kaye Cal – Nyebe

Hindi ko maintindihan
Pag – ibig mo’t kapatawaran
Pag-ibig na di mapantayan
Hinding hindi mo ko iniwan

I don’t understand
Your love and forgiveness
Love that can’t be equaled
You never left me

Sino ba naman ako
Akoý di karapat dapat
Sino ba naman ako?
Upang mahalin ng ganito

Who am I?
I’m not worthy
Who am I?
For you to love me like this

Akoý kulang ngunit pinuno mo ng pagmamahal
Di mo kawalan
Ngunit ang sabi mo
Ako’y iyong yaman
Ako’y binago mo
Ikaw ang buhay ko
Walang katulad mo sa mundo
Panghahawakan ko’ng pag-ibig mo
Sa’yo lamang ako
Saýo lamang ako

read more

We are back!

We are back! We are now slowly building our library of songs and lyrics. You are free to request or give lyrics (with translation) of your favorite Filipino songs. Let’s make Filipino music be heard all over the world! We can do this TOGETHER!

Sarah Geronimo – Dulo

Sarah Geronimo – Dulo

Da da da ra dam da da ra dam da da ra dam
Da da da ra dam da da ra dam da da ra dam

Nakatingin sa malayo
Nakatikom ang bibig
Magkatabi nga ba tayo?
Bakit tila walang imik

Staring at the distance
Mouths are shut
Are we really beside each other?
Why are we so quiet?

Continue reading

Sarah Geronimo – Minamahal

Sarah Geronimo – Minamahal

Oooh… haaa.
Ohhh… aaaahh.

Naalala mo pa ba
Nung tayong dalawa’y magkaibigan pa lang
Akalain mo nga namang
Aabot tayo sa araw na ito

Do you still remember
When the two of us were just friends
Would you have thought that
We will get to this day

Continue reading

Sarah Geronimo – Ikot-ikot

Sarah Geronimo – Ikot-ikot

Heto na naman tayo
Parang kelan lang nang huli
Gaano man kalayo
Tayo’y pinagtatagpong muli
Ilang ulit nagkasakitan
Ngunit paulit na gumagaling
Ilang ulit balak na iwan
Ngunit patuloy na bumabalik

Here we are again
It hasn’t been long since
No matter how far
Our paths always seem to meet
Many times we have hurt each other
But we always seem to heal
Many times we have tried to leave
But we continue to return

Continue reading

Sarah Geronimo

sarah g

Sarah Geronimo (Credits: http://withoutmakeup.org/)

Sarah Geronimo (/əˈrɒnm/; born Sarah Asher Tua Geronimo; July 25, 1988) is a Filipino singer, actress and television personality. Born and raised in Santa Cruz, Manila, Geronimo started a career in music after winning the television singing contest Star for a Night in 2003. She signed with music label Viva Records and rose to fame with the release of her first album Popstar: A Dream Come True (2003); it became a commercial success and won two Awit Awards. Geronimo’s music was for a time categorized as pop until the release of her tenth studio album Expressions (2013), when she diverted into R&B and dance. In 2013, her single “Ikot-Ikot” has won the Awit Award for Best R&B Recording. In 2015, Geronimo has won the Awit Award for Album of the Year for her eleventh studio record Perfectly Imperfect. In the 2014 report of the Bureau of Internal Revenue, she is the highest paid musician in the country. Called the Popstar Princess, her contributions to music, along with her film and television work, made her a local figure in popular culture of the 2000s to 2010s in thePhilippines.

read more

Sarah Geronimo – Kilometro

Sarah Geronimo – Kilometro

Gagawin ko ang lahat upang sa huli, sa huli
Sa huli ay tayo
Kung kailangan kong tahakin ang kilome, kilome
Kilometrong layo

I will do everything so that in the end, in the end
In the end it will be us
Even if I need to walk kilome, kilome,
Kilometers of distance

Continue reading