Filipino Songs and Lyrics Library

Hazel Faith – Plastic

Hazel Faith – Plastic

Listen Buy

Siya’y walang itinatago iyong mararamdaman
ang ugali niya ay tunay hindi ka mag-aalangan

He’s not hiding anything, you can feel it
His attitude is something you don’t need to worry about

Gusto ko ay simpleng lalake
simple lamang kung dumiskarte
yung hindi ka iiwan sa buhos ng ulan

I want a simple guy
Simple when he makes his move
The type who won’t leave you under the rain

Malumanay siya kung kasama
may ngiti’t masayang nakatawa
at sa bawat araw ko’y nagbibigay sigla

He’s gentle to be with
With a smile, happily laughing
Giving joy to my everyday

Ayoko ng plastic ang gusto ko’y tunay magmahal
ayoko ng plastic at hindi magtatagal
ayoko ng fancy ang gusto ko ay tunay na ginto
ayoko ng plastic at luluha ang puso

I don’t want someone plastic, I want someone who truly loves
I don’t want someone plastic who wouldn’t last
I don’t want someone fancy, I want real gold
I don’t want someone plastic and make my heart cry

Siya’y walang itinatago iyong mararamdaman
ang ugali niya ay tunay hidi ka mag-aalangan

He’s not hiding anything, you can feel it
His attitude is something you don’t need to worry about

Du-du-du-du At hindi magtatagal
ayoko ng fancy ang gusto ko ay tunay na ginto
ayoko ng plastic at luluha ang puso

Du-du-du-du and wouldn’t last
I don’t want someone fancy, I want real gold
I don’t want someone plastic and make my heart cry

Siya’y walang itinatago iyong mararamdaman
ang ugali niya ay tunay hidi ka mag-aalangan

He’s not hiding anything, you can feel it
His attitude is something you don’t need to worry about

Du-du-du-du At hindi magtatagal

Du-du-du-du and wouldn’t last

Ayoko ng plastic ang gusto ko’y tunay magmahal
ayoko ng plastic at hindi magtatagal
ayoko ng fancy ang gusto ko ay tunay na ginto
ayoko ng plastic, ayoko ng plastic, ayoko ng plastic
at luluha ang puso
luluha ang puso
luluha ang puso ooooooooh

I don’t want someone plastic, I want someone who truly loves
I don’t want someone plastic who wouldn’t last
I don’t want someone fancy, I want real gold
I don’t want someone plastic and make my heart cry
and make my heart cry
make my heart cry
make my heart cry ooooh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *