Filipino Songs and Lyrics Library

Kurt Fick – HAHAHAHasula

Kurt Fick – HAHAHAHasula

May’pa sa akong mga damgo,
Aduna pa’y ikaw ug ako
Ohh kon mao man gani,
Maypa’g matog ko’g balik
Pukawa ra ko’g buwag na mo

I like it better in my dreams
There is a me and you
Ohh if that’s the case
I’d rather go back to sleep
Wake me up when you both break up

Kuyog-kuyog pa ko ninyo’ng duha,
Sungog-sungugon ka
Pa as if nga gikilig apan diay nagsakit

Tagging along with you both
Teasing you
As if I am happy for you both but I’m actually hurting

Di ta uyab, wala’y ikaw ug ako,
Apan kon magselos ko,
Ayaw pagbuot, sige na lang ta ani’g
Ha Ha Ha katawa
Ha Ha Ha hasula ning kahimtanga

We’re not in a relationship, there’s no me and you
If I get jealous
It’s none of your business, we’ll just keep on
Ha ha ha laughing
Ha ha ha (such a) hassle, this situation is

Selos nga lisod gyud kapugngan
Labaw na’g siya ang imong kauban
Ngano ma’ng mahadlok ko’ng ma wa ka
Nga wa man g’yud tika ma ako-a

Jealousy that’s hard to suppress
Especially when he’s with you
Why am I afraid to lose you
You were never mine

Mao’ng sorry na, wa ko g’yud damha,
Akong dakong sala
Na-fall ko nimo do, promise,
Di’ na g’yud ma-otro

So I’m sorry, I never expected this
My big mistake
I fell for you, promise (for real)
It cannot be changed

Di ta uyab, wala’y ikaw ug ako,
Apan kon magselos ko,
Ayaw pagbuot, sige na lang ta ani’g
Ha Ha Ha katawa
Ha Ha Ha hasula

We’re not in a relationship, there’s no me and you
If I get jealous
It’s none of your business, we’ll just keep on
Ha ha ha laughing
Ha ha ha (such a) hassle, this situation is

Unsaon ta man? Wala na ko’y mahimo,
Pirme ng pahisgot nalang ba ko ani kutob
Sige na lang ta ani’g
Ha Ha Ha katawa
Ha Ha Ha hasula

What am I supposed to do? There’s nothing more I can do.
Throwing you hints is the best I could do.
We’ll just keep on
Ha ha ha laughing
Ha ha ha (such a) hassle

Awa lang (awa lang) magkadayon ra nya ta puhon,
Purya buyag intawon
Ayaw nalang ug angal kay FLAMES ang
Nag-ingon
Mao na’ng sa pagkakaron

Just wait and see, we’ll both live happily ever after
God willing
Don’t complain because FLAMES said so
That’s why for now

Ha Ha Ha katawa
Ha Ha Ha hasula

Ha ha ha laughing
Ha ha ha (such a) hassle

Di ta uyab, wala’y ikaw ug ako,
Apan kon magselos ko,
Ayaw pagbuot, sige na lang ta ani’g
Ha Ha Ha katawa
Ha Ha Ha hasula

We’re not in a relationship, there’s no me and you
If I get jealous
It’s none of your business, we’ll just keep on
Ha ha ha laughing
Ha ha ha (such a) hassle

Unsaon ta man? Wala na ko’y mahimo,
Pirme ng pahisgot nalang ba ko ani kutob
Sige na lang ta ani’g
Ha Ha Ha katawa
Ha Ha Ha hasula

What am I supposed to do? There’s nothing more I can do.
Throwing you hints is the best I could do.
We’ll just keep on
Ha ha ha laughing
Ha ha ha (such a) hassle

Ha Ha Ha katawa
Ha Ha Ha Ha Ha Ha hasula

Ha ha ha laughing
Ha ha ha ha ha ha (such a) hassle