Filipino Songs and Lyrics Library

Kyla and Kris Lawrence – Monumento

Kyla and Kris Lawrence – Monumento

Ikaw ang sumisindi
sa aking napupunding pangarap
Lalong tumitindi
ang apoy ng pagsisikap

You’re the one that ignites
My burnt out dreams
It gets even stronger
The flame of my perseverance

Ako ang pinipinta
larawang sinisintang hangarin.
‘Di mo iniinda
Ang pahirap sa damdamin

I am the one being painted
An image thats lovingly desired
You’re not complaining
About tortured feelings

Hulog ka ba ng langit
Tila anghel ka na walang kasing bait
Palaisipan kung bakit
Datapwat subalit
Mahiwaga nga ang pag-ibig

Did you fall from the sky?
Like an angel with kindness like no other
It’s a puzzle why
Because and even so
Love is really mysterious

Konting bato, konting semento
‘Di pa rin kuntento
Para ipakita ang pagmamahal sa’yo
At parang santo sa kumbento
Bidang star sa kuwento
Idol ka, taas kamay ako sa’yo
Ikaw ang dakila, syento porsyento
Hayaan mo’t ipagtatayo kita
Ng monumento
Mento, mento, mento
Mo-monumento
Mento, mento, mento

A little stone, a little cement
I’m still not content
Just to show my love for you
And like a saint in a convent
The protagonist in a story
You’re my idol, I raise my hands to you
You are the greatest, a hundred percent
Just see and I’ll build for you
a monumento (monument)
mento, mento, mento,
mo-monumento (monument)
mento, mento, mento

Sa dami ko nang sablay
At dami nang pasaway na banat
Ang dapat sa akin ay
Sa presinto na lang magpaliwanag

Of my many blunders
And many naughty remarks
What I deserve is
to go to the precinct and explain

Buti na lang wagas
Kahit na ang dalas magkulang.
‘Di ka nababanas
Pangiti-ngiti ka lamang

Good thing it’s endless
Even if I’m often lacking
You don’t get annoyed
You’re always just smiling

Parang nananaginip
Ayaw gumising na sa pagkakaidlip
Sobrang napapaisip.
Dedma sa bad trip
Ibang klase nga ang pag-ibig

It’s like I’m dreaming
I don’t want to wake up from this nap
I’m really thinking
Never mind the bad times
Love is really something unique

Konting bato, konting semento
‘Di pa rin kuntento
Para ipakita ang pagmamahal sa’yo
At parang santo sa kumbento
Bidang star sa kuwento
Idol ka, taas kamay ako sa’yo
Ikaw ang dakila, syento porsyento
Hayaan mo’t ipagtatayo kita
Ng monumento
Mento, mento, mento
Mo-monumento
Mento, mento, mento

A little stone, a little cement
I’m still not content
Just to show my love for you
And like a saint in a convent
The protagonist in a story
You’re my idol, I raise my hands to you
You are the greatest, a hundred percent
Just see and I’ll build for you
a monumento (monument)
mento, mento, mento,
mo-monumento (monument)
mento, mento, mento

Sa bawat sulok, kanto at rotonda
Ibabantayog, walang kokontra…

In every nook, corner and roundabout
I’ll put up a monument, no one can stop me

Konting bato, konting semento
‘Di pa rin kuntento
Para ipakita ang pagmamahal sa’yo
At parang santo sa kumbento
Bidang star sa kuwento
Idol ka, taas kamay ako sa’yo
Ikaw ang dakila, syento porsyento
Hayaan mo’t ipagtatayo kita

A little stone, a little cement
I’m still not content
Just to show my love for you
And like a saint in a convent
The protagonist in a story
You’re my idol, I raise my hands to you
You are the greatest, a hundred percent
Just see and I’ll build for you

Sa Edsa, Caloocan o Luneta
Kahit saan ipagtatayo kita
Ng monumento
Mento, mento, mento
Mo-monumento
Mento, mento, mento

In EDSA, Caloocan, or Luneta
Everywhere I will build you
A monumento (monument)
mento, mento, mento
Mo-monumento (monument)
mento, mento, mento

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *