Filipino Songs and Lyrics Library

Sarah Geronimo – Ikot-ikot

Sarah Geronimo – Ikot-ikot

Heto na naman tayo
Parang kelan lang nang huli
Gaano man kalayo
Tayo’y pinagtatagpong muli
Ilang ulit nagkasakitan
Ngunit paulit na gumagaling
Ilang ulit balak na iwan
Ngunit patuloy na bumabalik

Here we are again
It hasn’t been long since
No matter how far
Our paths always seem to meet
Many times we have hurt each other
But we always seem to heal
Many times we have tried to leave
But we continue to return

Kay rami nang sakit
Na nilimot napabayaan
‘Di maiwasang isipin
Na tayo’y para bang tumatakbo

How many pains
Have I forgotten, let go
I can’t help but think
That it’s as if we’re running

Sa walang hanggan na kalye, tumatakbo
Ang pag-ibig na tila ba ‘sang biyaheng
Ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot lang
Ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot
Ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot lang
Ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot

On an endless road, running
This love that’s like a journey in
Circles, just round and round
Circles, just round and round
Circles, just round and round
Circles, just round and round

Heto na naman tayo
Damdamin natin ay bumubugso
Tayo ay muling napaso
Pintig ng puso ay lumulusong
Bakit pa ba, hinahayaan
Minsan inisip lumayo na lang
Ngunit hindi kita maiiwan
Mahal pa rin kita ngayon pa man

Here we are again
Our hearts are bursting
We are once again burned
Heart beats on attack
Why do we let it happen
Sometimes I think of just going away
But I can’t leave you behind
I still love you even now

Kay rami nang sakit
Na nilimot napabayaan
‘Di maiwasang isipin
Na tayo’y para bang tumatakbo
(Oh-woah…)

How many pains
Have I forgotten, let go
I can’t help but think
That it’s as if we’re running
(Oh-woah…)

Sa walang hanggan na kalye
Tumatakbo (tumatakbo)
Ang pag-ibig na tila ba ‘sang biyaheng
Ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot lang
(Paikot-ikot-ikot lang)
Ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot
Ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot lang
(Ikot-ikot-ikot lang)
Ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot

On an endless road,
running (running)
This love that’s like a journey in
Circles, just round and round
(Going round and round)
Circles, just round and round
Circles, just round and round
(Going round and round)
Circles, just round and round

Araw-araw, dulo’t-dulo
May unos na dumaratal
Ano nga bang puno’t dulo
Bakit nagtatagal

Every day, from start to end,
There’s a gale that arrives
What is the root of this all
Why does it last

Kay rami nang sakit
Na nilimot napabayaan
‘Di maiwasang isipin
Na tayo’y para bang tumatakbo

How many pains
Have I forgotten, let go
I can’t help but think
That it’s as if we’re running
(Oh-woah…)

Sa walang hanggan na kalye
Tumatakbo (Woah…)
Ang pag-ibig na tila ba ‘sang biyaheng
Ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot lang
Ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot
Ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot lang
Ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot
(Ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot lang
Ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot)
(Ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot lang
Ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot)

On an endless road,
running (running)
This love that’s like a journey in
Circles, just round and round
Circles, just round and round
Circles, just round and round
Circles, just round and round
(Going round and round)
Circles, just round and round
(Going round and round)
Circles, just round and round
Circles, just round and round

One Response to Sarah Geronimo – Ikot-ikot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *