Filipino Songs and Lyrics Library

Sarah Geronimo – Minamahal

 

Sarah Geronimo – Minamahal

Oooh… haaa.
Ohhh… aaaahh.

Naalala mo pa ba
Nung tayong dalawa’y magkaibigan pa lang
Akalain mo nga namang
Aabot tayo sa araw na ito

Do you still remember
When the two of us were just friends
Would you have thought that
We will get to this day

Tumingin sa aking mga mata
At dinggin ang nais isumpa
Ako ay iyo magpakailanman
Ika’y minamahal
Ng puso kong ligaw
Walang sinisigaw kundi ikaw
Ikaw ay akin, walang katapusan
Pinapangako na
Mamahalin kita
Hanggang sumapit ang huling umaga

Look into my eyes
And hear what I want to vow
I am yours forevermore
You are loved
By my lost heart
Screaming for no other than you
You are mine, there is no end
I promise that
I will love you
Until the last morning arrives

Handang ipahayag
Wala nang iba
Wala tayong hangganan
Handang humarap
Sa habangbuhay
Hawak ang iyong kamay

I’m ready to say
There’s no other
We are eternal
Ready to face
A lifetime
Holding your hands

Tumingin sa aking mga mata
At dinggin ang nais isumpa
Ako ay iyo magpakailanman
Ika’y minamahal
Ng puso kong ligaw
Walang sinisigaw kundi ikaw
Ikaw ay akin, walang katapusan
Pinapangako na
Mamahalin kita
Hanggang sumapit ang huling umaga

Look into my eyes
And hear what I want to vow
I am yours forevermore
You are loved
By my lost heart
Screaming for no other than you
You are mine, there is no end
I promise that
I will love you
Until the last morning arrives

Ilang beses nang nasaktan, lumuha at iniwanan
Muntik nang mawalan ng pag-asang muling iibig pa
Ngunit bigla kang dumating at ang mundo’y lumiwanag
Wala nang hahanapin pa
Ikaw lang ang minamahal

Several times I’ve been hurt, cried, and left behind
Almost lost the hope to love again
But you suddenly arrived and my world became bright
There’s nothing I am searching for
You’re the only one I love

(Ako ay iyo magpakailanman)
(Ika’y minamahal)
(Ng puso kong ligaw)
Walang sinisigaw kundi ikaw
Ikaw ay akin, walang katapusan
Pinapangako na
Mamahalin kita
Hanggang sumapit ang huling umaga

(I am yours forevermore)
(You are loved)
(By this lost heart)
Screaming for no other than you
You are mine, there is no end
I promise that
I will love you
Until the last morning arrives

(Ako ay iyo magpakailanman)
(Ika’y minamahal)
(Ng puso kong ligaw)
Walang sinisigaw kundi ikaw
Ikaw ay akin, walang katapusan
Pinapangako na
Mamahalin kita
Hanggang sumapit ang huling umaga
Huling umaga…
Aaaah.

(I am yours forevermore)
(You are loved)
(By this lost heart)
Screaming for no other than you
You are mine, there is no end
I promise that
I will love you
Until the last morning arrives
The last morning
Aaaah.

One Response to Sarah Geronimo – Minamahal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *